Contact|

Dyslexiecongres


17 december 2019 | Spant!, Bussum

Accreditatie

Accreditatiepunten 

De volgende accreditatiepunten zijn toegekend:

ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) 

Categorie Accreditatiepunten
NVLF - Scholing 4,5

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

Categorie Accreditatiepunten
K&J/OG herregistratie 5
K&J/OG opleiding - diagnostiek 1,5
K&J/OG opleiding - overige taken 1

Accreditatie-aanvraag

Voor het Congres Bestaat Dyslexie? wordt bij de volgende beroepsverenigingen accreditatie aangevraagd:

  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG).
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ); accreditatiepunten voor SKJ worden verkregen met goedkeuring van NIP/NVO.
  • ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) voor logopedisten

 Aanvragen en puntentoekenning vermelden wij op deze website. 

Speciaal verzoek?

Is er een specifieke beroepsvereniging waarvan u accreditatie wenst te krijgen voor congresdeelname? Laat het ons weten, dan bekijken wij graag de mogelijkheden. Hierbij is het van belang om te weten is dat accredtiatieaanvragen veelal tenminste 6 weken voor uitvoering ingediend moeten worden om op tijd goedgekeurd te worden. Sommige verenigingen hebben langer nodig om de aanvraag te behandelen.
Deelnemers kunnen nadat 90% van de scholing geweest is altijd een presentielijst tekenen voor een certificaat van deelname. Met dit certificaat is het bij sommige verenigingen mogelijk om als professional zelf accreditatie aan te vragen. Informeer bij uw beroepsvereniging naar de mogelijkheden die er voor uw registratie zijn.

Heeft u vragen of opmerkingen over het congres? Neemt u dan gerust contact met ons op via het feedback formulier.


Procedure & voorwaarden voor een certificaat en accrditatie

Indien u een certificaat van deelname wilt (voor het aanvragen van accreditatie), dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). Op de congresdag zelf bent u uiteraard van harte welkom onze registratiebalie.

Presentie & handtekening verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Om dit aan te tonen dient u bij vertrek één van de presentielijsten tekenen. Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 90% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Presentie wordt alleen doorgevoerd van deelnemers die de presentielijst na bepaalde tijd voor aanwezigheidsplicht hebben getekend. Voor SKJ geregistreerde professionals geldt dat zij 100% van de scholing bijgewoond moeten hebben, voor een certificaat van deelname mogen zij de presentielijst na afloop van het programma tekenen. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.